OCTAPUS

Address: Thessaloniki – Offices: Leontos Sofou 46, 570 01, Thermi, Macedonia | Athens – Warehouse / Offices: Leoforos Kifissias 39, 151 23, Maroussi, Attica
T: Thessaloniki – Offices: (+30) 231 0570531 | Athens – Warehouse / Offices: (+30) 210 2406962
F: Thessaloniki – Offices: (+30) 231 0796522 | Athens – Warehouse / Offices: (+30) 210 6197786
E: info@octapus.com.gr
Website: https://octapus.com.gr

More Info (pdf)