ΝΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΒΕΕΤΕ

Address: 19th Km, Lavriou Avenue, 19002, 19002 - Paiania
T: 210 6686161-2
E: estore@nakas.gr
Website: https://www.nakas.gr